O szkole

1. Szkoła działa w ramach osobowości prawnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” w Zielonej Górze.
2. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
3. Jest szkoła niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
4. Podstawowym założeniem było i jest utworzenie placówki o wysokim poziomie nauczania i wychowania, opartego na zasadach chrześcijańskich zawartych w Dekalogu i przesłaniu Ewangelii.
5. Nauczyciele uczący w szkole charakteryzują się wysokimi kompetencjami pedagogicznymi i metodycznymi.
6. Uczniowie i rodzice mają opiekę psychologiczno-pedagogiczną .
7. Każdy dzień zajęć rozpoczyna się i kończy modlitwą.
8. Zbiorowość klasy to maksymalnie 16 uczniów.
9. Szkoła posiada własny budynek w odpowiednio wyposażonymi salami lekcyjnymi, salę rytmiki, pracownię komputerową , świetlicę, bibliotekę i salę gimnastyczną.
10. Dobór uczniów do pierwszej klasy dokonuje komisja rekrutacyjna na podstawie wyników nauczania (I semestr) oraz zewnętrznego sprawdzianu po kl. VI.
11. Zasady finansowania :
– czesne;
– subwencja oświatowa;
– darowizny;
– środki własne wypracowane przez szkołę.

Hymn Szkół Katolickich:

Audio z wokalem: Vocal Audio

Audio podkład: Audio Podkład

Tekst hymnu: Tekst Hymnu

Category: .

Comments are closed.

Visit Us On Facebook