40 lat minęło…

40 lat minęło…

16 października tego roku obchodziliśmy 40 rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. By uczcić ten jubileusz od 16 do 22 października (czyli liturgicznego wspomnienia Jana Pawła II) wspominaliśmy naszego Patrona szkoły.

We wtorek cała społeczność szkolna zgromadziła się na boisku, by odśpiewać ukochaną pieśń Jana  Pawła II – Barkę. Od środy do piątku na lekcjach religii przypominaliśmy sobie nauki Ojca Świętego, a w swych pracach plastycznych i literackich dziękowaliśmy Mu za jego pontyfikat, jego życie, posługę.


W środę włączyliśmy się  w  bieg na 40 – lecie wyboru, który organizowała parafia NSPJ.      W czwartek wraz z uczniami ze szkoły nr 8 uczestniczyliśmy w międzynarodowej akcji modlitewnej “Milion dzieci modli się na różańcu” w  intencji pokoju na świecie. Jan Paweł II prosił, by modlić się na różańcu i zawsze przypominał, że ta modlitwa ma wielką moc.

W poniedziałek na zakończenie obchodów zgromadziliśmy się na mszy świętej, na której mieliśmy możliwość ucałować relikwie św. Jana Pawła II. Młodzież z klas III gimnazjum            w krótkim programie artystycznym przypomniała nam wielkiego Polaka – Papieża – Patriotę.

Pragniemy wsłuchiwać się wciąż na nowo w  słowa naszego Patrona, które zostały nam przypomniane:

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.”

Category: Aktualności

Comments are closed.

Visit Us On Facebook