Author Archive

O szkole

1. Szkoła działa w ramach osobowości prawnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” w Zielonej Górze. 2. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. 3. Jest szkoła niepubliczną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. 4. Podstawowym założeniem było i jest utworzenie placówki o wysokim poziomie nauczania i wychowania, opartego na zasadach chrześcijańskich zawartych w Dekalogu i przesłaniu Ewangelii. 5. Nauczyciele uczący w szkole charakteryzują się wysokimi kompetencjami pedagogicznymi i metodycznymi. 6. Uczniowie i rodzice mają opiekę psychologiczno-pedagogiczną . 7. Każdy dzień zajęć rozpoczyna się i kończy modlitwą. 8. Zbiorowość klasy to maksymalnie 16 uczniów. 9. Szkoła posiada własny budynek w odpowiednio wyposażonymi salami lekcyjnymi, salę rytmiki, pracownię [ ... ]
Category: .  Leave a Comment
Visit Us On Facebook